[Event "Simul"] [Site "New York, NY USA"] [Date "1989.??.??"] [Round "1"] [White "Gata Kamsky"] [Black "Maxim Dlugy"] [Result "1-0"] [Variant "Standard"] [ECO "D02"] [Opening "Queen's Pawn Game: Krause Variation"] [Annotator "https://lichess.org/@/MASschack"] [Source "https://lichess.org/study/TCOETdGo/VfcAX98O"] [Orientation "white"] 1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c3 e6 4. Bf4 Nc6 5. e3 Bd6 6. Bg3! { Ett mycket viktigt drag, vit vill slå tillbaka med h-bonden för att skapa tryck mot h7. } 6... Bxg3 7. hxg3 { [%cal Gh1h7] } 7... Qd6 8. Nbd2 Nf6 9. Bb5! { En enkel med mycket stark idé - det handlar om fältet e5! } { [%cal Gf3e5] } 9... Bd7 10. Bxc6! Bxc6 11. Ne5 O-O 12. g4 { Vit vill gärna få till g5. En variant: } 12... Nd7 (12... Rac8 13. g5 Ne8 14. Qh5 $18 { Dominansen på h-linjen avgör. }) 13. Qc2 f5?! { Ett drag som försvagar e6 - kanske g6 var starkare. Vilken pjäs ska vit nu slå? Löparen på c6 eller springaren på d7. } 14. Nxd7! { Löparen på c6 kan aldrig stödja fältet e5, det kunde däremot springaren på d7. Kamsky byter instruktivt bort den för att sedan spela den andra springaren till e5. } { [%cal Gd2f3,Gf3e5] } 14... Bxd7 15. Nf3 cxd4 16. exd4 Qf4 17. Ne5 Bb5 18. a4 Ba6 19. g3 Qe4+ 20. Qxe4 fxe4 21. Rh2! { Starkt och enkelt. Dubblera på h-linjen för ökat tryck igen. Springaren på e5 är en jätte. } { [%cal Ge5c4,Ge5c6,Ge5d7,Ge5f7,Ge5g6,Ge5g4,Ge5f3,Ge5d3] } 21... Rac8 22. Kd2 g5 23. Rah1 Rc7 24. Ke3 b6 25. Rh6 Bc8 { Asker föreslog 26.T1h5 och det tycker även Stockfish är starkast. Kamsky har en liknande idé men utfört annorlunda. } 26. f4 exf3 27. Nxf3 Rg7 28. R6h5 (28. R1h5 { Även här starkare med 28.T1h5! }) 28... Bd7 29. Nxg5 Be8 30. Rxh7 Rxg5 31. Rh8+ Kg7 32. R1h7+ Kg6 33. Rxf8 Kxh7 34. Rxe8 Rxg4 35. Kf3! { Ingen brådska att slå på e6. } 35... Re4 36. Re7+ Kg6 37. Rxa7 e5 38. Re7! { Spiken i kistan. } 38... Re1 { 1-0 Black resigns. } 1-0