[Event "Król i dwa pionki przeciw królowi: Przykład 1"] [Site "https://lichess.org/study/Ni9EGoqJ/mXAxfFw9"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/GAMBITMDK"] [FEN "8/Pk6/1P6/8/4K3/8/8/8 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2020.04.06"] [UTCTime "15:15:46"] [Source "https://lichess.org/study/Ni9EGoqJ/mXAxfFw9"] [Orientation "white"] { Pozycje z dwoma pionkami przeciw samotnemu królowi prawie zawsze są wygrane dla strony posiadającej przewagę. Remis jest możliwy w tych nielicznych przypadkach, gdy słabsza strona ma możliwość zdobycia obydwu pionków lub zdobycia jednego z nich i zatrzymania drugiego. Poniższe przykłady pochodzą z książki Zugmunta Szulce "Końcowa gra szachowa. Króle i piony". } 1. Kd5 Ka8 2. Kc5! (2. Kc6?? { i pat! }) 2... Kb7 3. a8=Q+ Kxa8 4. Kc6 Kb8 5. b7 Ka7 6. Kc7 Ka6 7. b8=Q Ka5 8. Qb3 { [%cal Gb3a4] } 8... Ka6 { [%cal Gb3a4,Gb3b6] } 9. Qb6# *