[Event "Beroemde partij van R�ti in de Caro-Kann"] [Site "https://lichess.org/study/NAoFFmkp/oNR25yCR"] [Date "????.??.??"] [Result "*"] [UTCDate "2020.05.12"] [UTCTime "15:31:19"] [Variant "Standard"] [ECO "B15"] [Opening "Caro-Kann Defense: Main Line"] [Annotator "https://lichess.org/@/Sijbesma"] [Source "https://lichess.org/study/NAoFFmkp/oNR25yCR"] [Orientation "white"] 1. e4 c6 { De Caro-Kann opening. } 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 { 4.....Pd7 wordt ook veel gespeeld. } 5. Qd3 e5 6. dxe5 Qa5+ 7. Bd2 Qxe5 { Zwart heeft pion terug. } 8. O-O-O! { Let op de open d-lijn! } 8... Nxe4 9. Qd8+! Kxd8 10. Bg5+! { Wat zwart ook speelt, hij gaat mat. } 10... Kc7 11. Bd8# { 10.....Ke8, dan 11. Td8 mat. } *