[Event "Boll's Study: Roland Brynje - Yngve Brunström"] [Site "https://lichess.org/study/BCZawKjo/zavDZc3X"] [Result "*"] [UTCDate "2020.10.23"] [UTCTime "08:23:13"] [Variant "Standard"] [ECO "A46"] [Opening "Torre Attack: Classical Defense"] [Annotator "https://lichess.org/@/Boll"] [Source "https://lichess.org/study/BCZawKjo/zavDZc3X"] [Orientation "white"] 1. d4 { TFS Korrturnering 1919 Roland Brynje Schack 08 är vit mot Yngve Brunström Kopparberg Kommentarer Willy Pettersson } 1... Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 d5 { Skarpare än 3. - c5 4. c3 Db6 } (3... c5 4. c3 Qb6) 4. Nbd2 Be7 5. Bxf6 Bxf6 6. e4 O-O { Efter 6. - dxe4 } (6... dxe4 7. Nxe4 Nd7 8. Bc4 { har vit ställningsfördel. }) 7. e5 Be7 8. Bd3 c5? { Här eller senast i nästa drag måste svart spela f5. I händelse av e5xf6 kan svart slå tillbaka med g-bonden. Svarts underlåtenhet ger en våldsam kraft åt vits angrepp. } 9. h4 h6 { Det hotade 10. Lxh7! Nu blir istället h6 en angreppspunkt som föredömligt utnyttjas av vit. } 10. c3 Nc6 11. g4 cxd4 12. g5 dxc3 13. bxc3 hxg5 { På 13. - h5 hade naturligtvis följt 14. g6. } 14. hxg5 g6 { Nu ser svart ut att klara sig. } 15. Ke2!! { Ett elegant och överraskande forceringsdrag. } 15... Kg7 16. Rh7+! { Uppgivet. Ett pikant slut. Slås tornet följer Dh1+ jämte Dh6. } *