[Event "Boll's Study: Sven Buskenström Hedemora - Willy Pettersson Schack 08"] [Site "https://lichess.org/study/BCZawKjo/4e8TShVg"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "C57"] [Opening "Italian Game: Two Knights Defense, Traxler Counterattack, Knight Sacrifice Line"] [Annotator "https://lichess.org/@/Boll"] [UTCDate "2020.10.22"] [UTCTime "12:44:17"] [Source "https://lichess.org/study/BCZawKjo/4e8TShVg"] [Orientation "black"] { SM i Ramlösa 1954 Sven Buskenström från Hedemora är vit mot Willy Pettersson Schack 08 } 1. e4 { Sven Buskenström Hedemora är vit mot Willy Pettersson Schack 08 SM i Ramlösa 1954 Anm. av J. Knöppel. K.S = Kristian Sköld i Expressen. } 1... e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5!? { Något annat än 4. - d5 för att parera vits hot känner de flesta läroböcker inte till. Textdraget förekom emellertid i ett parti redan 1896, och det är på basis av detta, som Keres utformat sin teori (K.S) } 5. Nxf7 { Efter 5. Lxf7 } (5. Bxf7+ Ke7 6. Bb3 Rf8 { får svart utmärkta angreppschanser. Pachman håller 5. d4 som starkast och anser att svart därpå bäst fortsätter med d5. (K.S) }) 5... Bxf2+ 6. Kf1 { Huvudspelet består i 6. Kxf2 med följande intressanta fortsättning. } (6. Kxf2 Nxe4+ 7. Kg1 Qh4 8. g3 Nxg3 9. hxg3 Qxg3+ 10. Kf1 Rf8 11. Qh5 d6 12. Nc3 Bg4 13. Qh2 Qf3+ 14. Kg1 { I d } 14... Nd4 { I denna ställning har svart enligt Keres }) 6... Qe7 7. Nxh8 d5! { På exd5 följer Sd4 } 8. Be2 (8. exd5 Nd4) 8... Qc5 { Antagligen lika starkt som det av Keres föreslagna 8. - Lb6 (K.S) } 9. d3 dxe4 10. Nc3 { Vit vill inte låta springaren komma till e4, men nu kommer istället bonden till e3. } 10... e3 11. Ne4 Nxe4 12. dxe4 Be6 { Numera enda vägen } 13. b3 { Numera enda vägen ut för löparen. } 13... Rd8 14. Bd3 Nd4 15. Qh5+ Kd7 16. Bb2 Rf8 17. Bxd4 Qxd4 18. Rd1 { På Ke2 vinner svart med Le1! Vit ställer nu sitt hopp till att få offra damen för att årervinna den med Lb5+. Men Norrköpingsmästaren låter inte lura sig så lätt. (K.S). } 18... Be1+ 19. Nf7 { På kungsdrag följer matt i senast 3 drag. } 19... Bd2! { Inte 19. - Txf7+ för 20. Dxf7+ samt Lb5+. } (19... Rxf7+ 20. Qxf7+ Bxf7 21. Bb5+ c6 22. Rxd4+) 20. Ke2 Bxf7! { På 20- Txf7 befriar sig vit med } (20... Rxf7 21. Rhf1 Re7) 21. Qf5+ { Här föreslog jag efter partiets slut (om jag uppfattade rätt) Dg4+. Men därpå kan följa: } (21. Qg4+ Be6 22. Qxg7+ Rf7 23. Rxd2 (23. Qg3 Rf2+ 24. Qxf2 exf2 25. Kxd2 (25. Rxd2? Bg4+ { och vinner })) 23... Rxg7 24. Bb5+ c6 25. Rxd4+ exd4 26. Bd3 Rxg2+ { och svart bör vinna }) 21... Be6! 22. Qxf8 Bg4+ 23. Kf1 { Efter 23. Df3 } (23. Qf3 Bxf3+ 24. gxf3 { Torde svart ha svårt att uträtta något, men inte heller textdraget hade behövt förlora. }) 23... Bxd1 24. Qxg7+ Kc6 25. Qf6+ Kc5 26. a3? { Någon möjlighet att slingra sig ur svarts grepp och göra sin materiella övervikt gällande har vit inte. På 26. g3 kan följa } (26. g3 e2+ 27. Bxe2 Qxe4! 28. Bxd1 (28. Bf3 Qxf3+ 29. Qxf3 Bxf3 { Samt ev Le3 eller relativt bäst Df2+ }) 28... Qxh1+ { etc. }) (26. h3 { Om 26. h3 och efter Da1 } 26... Qa1 27. Kg1 { så } 27... e2 { eller lxe2 } 28. Kf2 (28. Bxe2 Bxe2+ 29. Kh2 Bf4+ 30. g3 (30. Qxf4? Qxh1+) 30... Bxg3+ 31. Kg2 Qc3 { med hotet Lf4. Om vit någonstans i dessa varianter har evig schack lämnar jag därhän, då han i alla fall redan nu kan framtvinga sådan genom 26. De6! Da1 ( annars framtvingar vit dambyte) }) 28... e1=Q+ 29. Rxe1 Bxe1+ 30. Kxe1 Bxc2+ { samt ev Dd1+ }) (26. Qe6 { genom 26. De6! Da1 ( annars framtvingar vit dambyte) } 26... Qa1 27. Qc4+ Kd6 28. Qd5+ Ke7 29. Qc5+ { tex } 29... Ke8 30. Bb5+ c6 31. Bxc6+ bxc6 32. Qxc6+ { I den svåra tisdnöden var det naturligtvis omöjligt för vit att bedöma denna invecklade situation rätt. Efter textdraget utför svart utan vidare sitt hot nämligen 26.. Da1. }) 26... Qa1! 27. Qe7+ Kd4 28. Qd8+ Kc3 29. Qxc7+ Kb2 { Uppgivet. Skulle ha fröjdat Karl XII. Vit gav upp. Jag undrar liksom han gjorde, var han spelade fel någonstans - förutsatt att han skulle ha vunnit partiet, men 4. - Lc5 är kanske korrekt. Anm. av J. Knöppel. K.S = Kristian Sköld i Expressen. Till de föregående något smickrande kommentarerna vill undertecknad enast tillägga; Efter 5. d4 d5 6.Lxd5 Sxd4! Står vit fortfarande inför svåra komplikationer och olösta problem ( Se ryska årsboken 1957 som nyligen införlivades med klubbens bibliotek - omfattande artikel om preussiskt ) "Huvudspelet" 6. Kxf2 Sxe4+ utmynnar i remis enl. Dr. Euwes lösblad. 8. - Dc5 är inte lika starkt som Keres Lb6 (bla finns en irriterande löparschack på h5 i 10:e draget ) Willy Petterson } *