[Event "Innføring i London-systemet: London vs Kings-Indian"] [Site "https://lichess.org/study/6VxRaCHC/oYZhhulK"] [Date "????.??.??"] [White "London"] [Black "vs KID"] [Result "1-0"] [Annotator "Joachim"] [Variant "Standard"] [ECO "A48"] [Opening "London System"] [Source "https://lichess.org/study/6VxRaCHC/oYZhhulK"] [Orientation "white"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 { [%cal Gf8g7,Ge8g8] } 3. Bf4 { London fungerer også fint mot systemer som Konge-Indisk. } { [%csl Gf4][%cal Gd7d6,Ge7e5] } 3... Bg7 4. e3 d6 5. Be2 O-O (5... Nh5 { Hvis svart velger å gå etter løperen tidlig kan vi utnytte at hesten på h5 blir svak, men da må vi kjenne til denne manøveren: } { [%csl Gf4] } 6. Bg3 (6. Bg5! h6 7. Bh4 g5 8. Nfd2! { [%csl Gh5][%cal Ge2h5] } 8... Nf4 (8... gxh4 9. Bxh5 { [%cal Gc2c3] } 9... c5 10. c3 { [%csl Gg7,Gc8] }) 9. exf4 gxh4 10. c3 $10 { Svart har løperparet og en dobbeltbonde i h-linjen. Samtidig er det vanskelig for hvit å skape angrepsmuligheter - dette skyldes at løperen på g7 er veldig god og uten motstander. Svart ønsker å åpne for denne, mens hvit ønsker å "spille rundt den". }) 6... Nxg3 7. hxg3 { [%csl Gg7,Gc8] }) 6. h3 { [%csl Gh2][%cal Gf4h2] } 6... Nc6 { [%csl Gc6][%cal Ge7e5] } (6... Nh5 7. Bh2) 7. O-O Bf5 (7... Nd7 { [%cal Ge7e5] } 8. c3 { [%csl Ge3,Gd4,Gc3] } 8... e5 9. Bh2 (9. dxe5?! { Dette hjelper bare svart med å bli aktiv. } { [%csl Gg7] } 9... Ncxe5 10. Nbd2 Nxf3+ 11. Nxf3 Nc5 { Svart får byttet av én hest og har langt bedre plass til sine resterende brikker. Særlig er løperen på g7 mer optimistisk nå som den ikke er fanget bak sine egne bønder. } { [%csl Gg7] }) 9... f5 10. a4 { Kappløpet er igang. Hvit ønsker å avansere på dronningfløyen, mens svart som vanlig ønsker å angripe på kongefløyen. } 10... Qe7 (10... a5 11. Na3 { [%cal Ga3b5,Gd1b3,Rb2b4] } 11... e4 12. Nd2 Nf6 13. Qb3+ Kh8 14. f3! { God timing! Hvit bryter opp i sentrum før svart får igang angrepet sitt. } { [%csl Ga3,Gf3] } 14... Bh6 (14... d5 15. Nb5 { [%csl Gc7,Gh2,Gb5] }) (14... exf3 15. Bxf3 { [%cal Ge3e4,Ga1e1] }) 15. Nc2 { [%csl Ge3] } 15... exf3 (15... d5 { [%csl Gh2] } 16. c4 $14) 16. Bxf3 Bd7 17. Rae1 { [%cal Ge3e4] } 17... Rb8 { [%cal Gf3e2,Ge2d3,Gd2f3] }) 11. b4 g5 (11... e4?! 12. Nfd2 Nd8 { [%cal Gd8e6,Gf5f4,Gd6d5,Gg6g5] } 13. a5 { [%cal Ga5a6] } (13. Nb3!? { [%cal Gc3c4,Gc4c5,Gb4b5] }) 13... a6 14. c4! { Det er tydelig hvem som har kommet lengst i angrepet - dette blir ofte tilfellet hvis svart ikke er oppmerksom på at han ikke spiller en vanlig Konge-Indisk - hvit har en løper på h2 som er meget god i både forsvar og angrep, mens angrepet på dronningfløyen spiller seg selv. } { [%cal Gb1c3] } 14... c5 { Et forsøk på blokade. } 15. Nc3! { Hvit kaster ikke bort tid på avbytter. } { [%cal Gc3d5] } 15... cxd4 16. Nd5 Qf7 17. exd4 { [%csl Gd4][%cal Gd2b3] } 17... Ne6 { [%csl Gd4][%cal Gd2b3] } (17... Bxd4? 18. Nxe4! { [%cal Gd1d4] } 18... Bg7 (18... Bxa1 19. Nxd6! { [%cal Gd6f7,Gd1a1] } 19... Qg7 20. Qxa1 Qxa1 21. Rxa1 $18 { Hvit har ofret materiell, men står overlegent med sine to dominerende hester. } { [%csl Gd6,Gd5] }) 19. Nxd6) 18. Bxd6 { [%cal Gd2b3] } (18. Nb3 f4 19. Bg4 { [%cal Gd5c7] } 19... g5 20. Bxe6 Qxe6 21. Nc7 Qxc4 22. Nxa8 { [%cal Ge4e3,Gf4f3] }) 18... Nxd4! 19. Bxf8 Nxe2+ (19... Nxf8 { [%cal Ga1c1] } 20. Rc1!? { [%csl Gd4] } (20. Nb3!? Nxb3 21. Qxb3 Bxa1 22. Rxa1 Be6 23. Rd1 $16 { Materielt sett er stillingen lik, men hvit har langt mer aktive brikker og en mer mobil bondemajoritet på dronningfløyen enn hva svart har på kongefløyen. Samtidig er den sorte kongen litt utsatt. } { [%csl Gb4,Ga5,Gc4] } 23... Bxd5 24. Rxd5 { [%csl Gf8] } (24. cxd5 Rd8 { [%cal Ge2c4] } 25. Bc4 Rd6 26. b5 axb5 (26... Nd7 27. b6 Ne5 28. Bxa6 bxa6 29. b7 { [%cal Gb7b8] }) 27. Qxb5 { [%csl Gb7][%cal Gd1b1] }) 24... Ne6 25. c5 { [%cal Ge2c4] } 25... Nf4 { [%cal Gf4d5,Gf4e2] } 26. Bc4 Nxd5 27. Bxd5) 20... Nfe6) 20. Qxe2 Bxa1 21. Rxa1 Qxf8) 12. Na3 e4?! 13. Nd2 f4 14. exf4! gxf4 15. Bc4+! Kh8 16. Re1 e3 17. fxe3 fxe3 18. Nc2 Bh6 19. Nf1 Nb6 20. Bb3 Qg5 21. Rxe3) 8. c3 Re8 9. Nbd2 e5 10. Bg5 e4 11. Ne1 h6 12. Bf4 $10 { [%cal Ge1c2,Gb2b4,Gc3c4] } 1-0