[Event "morus22's Nasze_Partie: Dominik1908 - MichalBobrowskiSP10 (widełki)"] [Site "https://lichess.org/study/145RmL8i/B7hDWvpQ"] [Result "*"] [UTCDate "2020.06.23"] [UTCTime "09:26:49"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/morus22"] [FEN "rnb1kqnr/2pp2pp/pp3p2/1P1N4/P3P3/5N2/2P2PPP/R2Q1RK1 w kq - 0 1"] [SetUp "1"] [Source "https://lichess.org/study/145RmL8i/B7hDWvpQ"] [Orientation "white"] 1. Nxc7+ { Widełki od skoczka : podwójny atak na króla i na wieżę - po ucieczce króla biały będzie mógł zdobyć wieżę } { [%cal Gc7e8,Gc7a8] } 1... Kd8 2. Ne6+!! { Bardzo tobry ruch -kolejne widełki,tym razem podwójny atak na króla i hetmana .Trzeba zwrócić uwagę na fakt iż skoczek wykorzystuje "związanie" pionka d7 (przez białego hetmana na d1) } { [%cal Ge6f8,Ge6d8,Rd1d8] } 2... Ke8 3. Nxf8 Kxf8 { I białym udało sie zdobyć hetmana } *