lichess.org

v010dya's Study

2 • v010dya •
  1. Chapter 1
  1. v010dya

v010dya's Study

1 • v010dya •
  1. Chapter 1
  2. Chapter 2
  1. v010dya

Game study

1 • v010dya •
  1. Mone12 vs v010dya
  1. v010dya
Reconnecting