lichess.org

Game study

1 • ti_po_ta •
  1. ti_po_ta - Really_bad_in_chess
  1. ti_po_ta
Reconnecting