lichess.org

Game study

1 • saeedfarzpour •
  1. chkmte - saeedfarzpour
  1. saeedfarzpour

saeedfarzpour's Study

1 • saeedfarzpour •
  1. Chapter 1
  1. saeedfarzpour

Game study

1 • saeedfarzpour •
  1. saeedfarzpour - indexm2
  1. saeedfarzpour
Reconnecting