lichess.org

johndavis_59's Study

1 • johndavis_59 •
 1. Chapter 1
 1. johndavis_59

dummy gm blunder

1 • johndavis_59 •
 1. Chapter 1
 2. Larry Mark Christiansen - Anatoly Karpov
 1. johndavis_59

johndavis_59's Study

1 • johndavis_59 •
 1. Chapter 1
 1. johndavis_59

Fischer-Reshevsky Bxf7

1 • johndavis_59 •
 1. Robert James Fischer - Samuel Reshevsky
 1. johndavis_59

Hikaru Knight Oopsies

1 • johndavis_59 •
 1. Oopsies
 1. johndavis_59

Game study

1 • johndavis_59 •
 1. Pianopro32 (2525) - johndavis_59 (2314)
 1. johndavis_59

Game study

1 • johndavis_59 •
 1. johndavis_59 (2281) - Lzikon (2449)
 1. johndavis_59

Game study

1 • johndavis_59 •
 1. johndavis_59 (2273) - rohitsaka (2302)
 1. johndavis_59

Opposition Studfy

1 • johndavis_59 •
 1. Chapter 1
 1. johndavis_59

EarlyQueenSac

1 • johndavis_59 •
 1. Dana N Mackenzie - David Pruess
 2. Chapter 2
 1. johndavis_59

KingsGambitTrrap

1 • johndavis_59 •
 1. Chapter 1
 1. johndavis_59

KID Queen Sac Checkmate

1 • johndavis_59 •
 1. Chapter 1
 1. johndavis_59

Gelfand - Nakamura

1 • johndavis_59 •
 1. Boris Gelfand - Hikaru Nakamura
 1. johndavis_59

Gauri Kid puzzles

1 • johndavis_59 •
 1. Hard
 1. johndavis_59

Quadrupled Pawns

1 • johndavis_59 •
 1. Alexander Alekhine - Vladimir Nenarokov
 1. johndavis_59

Southwest Class 2022

1 • johndavis_59 •
 1. Tay, Brian - Davis, Johnathan
 1. johndavis_59
Reconnecting