lichess.org

Kostar88's Study

1 • Kostar88 •
  1. MPE E2, TN. - Page 45 N~/= 1
  2. MPE E2, TN. - page 45 N~/= 2
  3. MPE E2 - page 45 N~/= 3
  4. MPE E2 - page 45 N~/= 4
  1. Kostar88

Game study

1 • Kostar88 •
  1. Kostar88 - zeAve
  1. Kostar88

Game study

1 • Kostar88 •
  1. erenyum - Kostar88
  1. Kostar88
Reconnecting