lichess.org

Estrategia Seirawan

2 • Alexshirov •
 1. Chapter 1
 2. Capítulo 2
 3. Capítulo 3
 1. Alexshirov

Alexshirov's Study

1 • Alexshirov •
 1. Chapter 1
 1. Alexshirov

Game study

1 • Alexshirov •
 1. Alexshirov - diegoj
 2. diegoj - Alexshirov
 1. Alexshirov
 2. diegoj

Mine plano

2 • Alexshirov •
 1. Diego Jesus Vs Cristiane
 1. Alexshirov

Alexshirov's Study

1 • Alexshirov •
 1. Alex Castro VS Marcela melo
 2. Alex Castro Vs Leonardo Nunes
 1. Alexshirov

Game study

1 • Alexshirov •
 1. Nzfhyt - diegoj
 1. Alexshirov

Alexshirov's Study

1 • Alexshirov •
 1. Chapter 1
 1. Alexshirov

Game study

1 • Alexshirov •
 1. diegoj - kaminskil
 1. Alexshirov
 2. diegoj

Game study

1 • Alexshirov •
 1. habzaets - marcelamelo
 1. Alexshirov
 2. marcelamelo

Game study

1 • Alexshirov •
 1. diegoj - Alexshirov
 1. Alexshirov
 2. diegoj

Game study

1 • Alexshirov •
 1. Dynasty27 - marcelamelo
 1. Alexshirov
 2. marcelamelo

Game study

1 • Alexshirov •
 1. foncik - diegoj
 1. Alexshirov
 2. diegoj

Game study

1 • Alexshirov •
 1. rglbr - diegoj
 2. diegoj - CamiloSouza
 3. sgabre - diegoj
 1. Alexshirov
 2. diegoj

Alexshirov's Study

1 • Alexshirov •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. Alexshirov
 2. marcelamelo
Reconnecting