lichess.org

Taça da AXL 2022/23

1 • AXLisboa •
  1. MI PEREIRA, Rúben - MF SANTOS, António Ferreira (R3, M1.1)
  2. CORENTIN, Louis - MN FIDALGO, André (R3, M1.2)
  3. MN REIS, Luis - GORGOJO FREIJO, Diego (R3, M1.3)
  4. GUERREIRO, Nuno - MI PEREIRA, Rúben (R4, M1.1)
  1. AXLisboa
Reconnecting