lichess.org

Regulamin - IV Internetowe Grand Prix ZZSzach

Regulamin cyklu turniejów szachowych
IV Internetowe Grand Prix Zachodniopomorskiego Związku Szachowego

I. ORGANIZATOR
Zachodniopomorski Związek Szachowy http://www.zzszach.man.koszalin.pl/
II. ZASADY UCZESTNICTWA
Turnieje są otwarte i darmowe dla wszystkich chętnych.
Warunki uczestnictwa w 3 krokach:
1. Rejestracja i utworzenie konta użytkownika na lichess.org/
2. Dołączenie do klubu lichess.org/team/zachodniopomorski-zwiazek-szachowy
W polu wiadomości należy podać swoje swoje dane osobowe: imię, nazwisko i klub szachowy (lub inną organizację, którą zawodnik chce reprezentować np. szkołę). Zgłoszenia bez danych osobowych będą odrzucane do poprawki. Przy zgłoszeniu trzeba rozwiązać proste zadanie szachowe wylosowane przez lichess.
3. Rejestracja na określony turniej z listy turniejów nadchodzących.
III. SYSTEM ROZGRYWEK I HARMONOGRAM
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim różnymi tempami gry:
Turniej #1 - 04.06.2020, czwartek, godz. 19:00 - 9 rund, tempo 3+2
Turniej #2 - 07.06.2020, niedziela, godz. 12:00 - 7 rund, tempo 10+2
Turniej #3 - 11.06.2020, czwartek, godz. 19:00 - 9 rund, tempo 3+2
Turniej #4 - 14.06.2020, niedziela, godz. 12:00 - 7 rund, tempo 10+2
Turniej #5 - 18.06.2020, czwartek, godz. 19:00 - 9 rund, tempo 3+2
Turniej #6 - 21.06.2020, niedziela, godz. 12:00 - 7 rund, tempo 10+2
Turniej #7 - 25.06.2020, czwartek, godz. 19:00 - 9 rund, tempo 3+2
Jedyną punktacją pomocniczą jest Sonneborn-Berger. W przypadku równego miejsce jest dzielone.
IV. KLASYFIKACJA CYKLU
W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu “IV IGP ZZSzach”. Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju. Punktacja: 100, 90, 80, 72, 64, 56, 50, 44, 39, 34, 30, 26, 22, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i za dalsze miejsca po 1 pkt. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje: większa liczba rozegranych turniejów, mniejsza suma zdobytych miejsc w poszczególnych turniejach, dogrywka.
V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W turnieju nie ma nagród. Gramy dla przyjemności, podtrzymania kontaktów z turniejów na żywo i sportowej rywalizacji w okresie izolacji i ograniczonej liczby turniejów na żywo. Czołowi zawodnicy poszczególnych turniejów zostaną wyróżnieni poprzez publikację ich wyników na stronach związku: stronie internetowej ZZSzach http://www.zzszach.man.koszalin.pl/ profilu Facebook www.facebook.com/zzszach/ i ewentualnie w innych mediach.
VI. UWAGI ORGANIZACYJNE
Nadzór nad turniejami - Arkadiusz Korbal, kontakt: arek@szachy.szczecin.pl
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, odwołania poszczególnych turniejów oraz wykluczenia zawodników, którzy nie będą prezentować postawy fair-play. Zabrania się korzystania z pomocy innych osób oraz silników i aplikacji szachowych. Podejrzane partie będą analizowane raportowane do moderatorów platformy lichess. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne po stronie zawodników oraz zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania poszczególnych turniejów w przypadku wystąpienia problemów technicznych na platformie lichess.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia turnieju i wyłonienia zwycięzcy. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w turnieju obejmuje też publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu szachowego lub szkoły i loginu lichess. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu (UE) 2016/679 Rozporządzenie o ochronie danych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w aktualnej wersji. Administratorem danych osobowych jest organizator.

Tutaj nie piszemy swoich danych osobowych tylko w wiadomości przy dołączaniu do klubu :)

Join the Zachodniopomorski Związek Szachowy team, to post in this forum

Reconnecting