lichess.org

súťaž! čo znamená kusabi?

Svoje odpovede píšte do fóra. Kto uhádne, získa extra cenu.

Kusabi je 7. album japonskej chlapčenskej skupiny Kat-Tun vydaný 27.11.2013, pesnička "Kusabi" bola titulnou skladbou, je to tak?

Klub usmievavých šachistov a bojovníkov a to I mi uchádza ešte mi niečo napadne tak napíšem:)

Kusabi znamená klin, teda nástroj, ktorý veci buď rozdeľuje alebo spája...

Takže akási symbolika v tom, že aj šach dokáže spájať ľudí, zároveň však nie každý hrá na rovnakej úrovni a preto hráčov kategorizuje (rozdeľuje) do rôznych výkonnostných tried.

To je moja interpretácia, prečo dostal tento seriál turnajov práve takéto pomenovanie o cenu KUSABI 2021, aby nebola veľká ELOvá priepasť medzi hráčmi a zároveň, aby mal každý chuť do hry a rovnakú šancu zahrať si o ceny.

Slovo Kusabi v japončine znamená klin, ale môže tiež vystihovať myšlienku vytvárania cesty pre niečo nové.

Bude to tá inovatívna myšlienka... :o)

<Comment deleted by user>

Ahoj, moje odpověď na soutěžní otázku zní : Kusabi je auto od Mazdy, takže výhledově to bude hlavní cena v sezóně :)

Reconnecting