lichess.org

Lagtävlingen Blåmesen startar den 2 februari. Upsala ASS arrangerar den inom laget "Korpen flyger"

Upsala ASS inbjuder till
BLÅMESEN 2021

”Korpen flyger” och ”Havsörnen” i höstas blev uppskattade
av spelarna. Blåmesen blir nästa fågel i cyberrymden.

Blåmesen 2021 är en snabbschacktävling för tremannalag öppen för alla spelare utan krav på klubbtillhörighet. Gärna ”främmande” lag.

Tävlingen avgörs på Lichess.org, där ”Korpen flyger” är vårt lichesslag för lagtävlingar. Nya deltagare anmäler sig dit.

Om det blir många lag görs gruppindelning enligt spelstyrka.
Vid färre än tio deltagande lag kan antalet ronder minska.
Speltid: 15 minuter + 10 sek/drag.
Alla i ena laget möter alla i andra laget. Totalt 9 partier i en match.
Närmare anvisningar kommer till anmälda lag veckan före start.

Matchpoängen räknas i första hand, i andra hand partipoäng.
Partierna rankingberäknas som snabbschack på Lichess.

Fem ronder tisdagarna 2, 9, 16 och 23 februari samt 2 mars.
Partierna startar 18.45, 19.45 och 20.45 respektive speldag.
Spellokal: Där du har din dator eller mobil.

Anmälan senast onsdag 27 januari : mail till bo45nyberg@gmail.com. Lagnamn, lagledaruppgifter samt namn och lichessalias till alla spelare ska anges. Nya spelare kan anmälas underhand.

Ingen avgift. Inga priser.

Om Du inte har något lag men vill vara med kan Du anmäla dig så kombinerar vi ihop lämpliga lag.

Upplysn: Bo Nyberg, tel 0708 21 60 57 bo45nyberg@gmail.com

This topic has been archived and can no longer be replied to.

Reconnecting