lichess.org

Støtt opp om Norge på langs!

Bygg gjerne inn kalenderen på klubbens sjakkside eller andre sider:

<iframe src="calendar.google.com/calendar/embed?src=geg0rs83lhb75ntp7dljk0r4bg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Eller del lenken til kalenderen:

calendar.google.com/calendar/embed?src=geg0rs83lhb75ntp7dljk0r4bg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo

Til nå er turneringene for første uka i juni lagt ut. Etterhvert vil det bli lagt ut turneringslenker 1 mnd fram i tid.

This topic has been archived and can no longer be replied to.

Reconnecting