lichess.org

Medlemmer av Fauske klanen

Espen Larsen - EspenLar2
Henrik Nordølum- Henrik1111
Kurt-Arne Johnsen - Polarking
Rune Borøy - RuneBO
Sven-Erik Åsheim - svenerix

This topic has been archived and can no longer be replied to.

Reconnecting