Free online Chess server. Play Chess now in a clean interface. No registration, no ads, no plugin required. Play Chess with the computer, friends or random opponents.
Sign in
Reconnecting
  1.  czech team
  2. Forum
  3. turnaj mezi Čechy

mohli bychom uspořádat turnaj pouze mezi Čechy, ale museli bychom se domluvit i z Čechy z jiných českých (už se o to pokouším). Uvítal bych, aby mi někdo napsal návrh na časové tempo nebo na den kdy máte čas.Chtěl bych, aby byl o turnaj veliký zájem, a aby se mohl konat pravidelně.Já budu sem na forum psát návrhy z ostatních českých týmů.

navrhoval bych 5+0 blitz, nebo 10+0 rapid, ale samozřejmě můžeme hrát i jiné tempo, když bude zájem. Datum záleží na vás ostatních kdy se to bude většině hodit.

This topic has been archived and can no longer be replied to.