Free online Chess server. Play Chess now in a clean interface. No registration, no ads, no plugin required. Play Chess with the computer, friends or random opponents.
Sign in
Reconnecting
  1.  czech team
  2. Forum
  3. czech team forum

Welcome to the czech team forum!
Only members of the team can post here, but everybody can read.

Čus lidi jste vůbec on-line ??
NĚKTEŘÍ

Já jo

Už jsem taky člen:).

Je členství dobré a na co?

Přidal jsem se, abych vám všem řekl, že váš popisek je totální blbost.
'if you never lost than this team was great. ' Co jste asi chtěli říct je: 'If you never loose, this team is great for you.' nebo něco takového.
Zkuste si nedělat ostudu už v popisku...

This topic has been archived and can no longer be replied to.