lichess.org

Toernooireglement onlinetoernooi Baarnse Schaakvereniging

Toernooireglement onlinetoernooi Baarnse Schaakvereniging
(versie 01-06-2020)

Algemeen

Dit toernooi wordt gespeeld gedurende de tijd dat er door de overheidsmaatregelen geen gelegenheid is om op de club reguliere partijen te spelen. Het is geen vervanging van de interne competitie en is enkel bedoeld om wekelijks een leuke partij tegen elkaar te kunnen spelen. Eventueel kan dit toernooi worden voortgezet nadat ook de reguliere competitie weer is gestart. Deelnemer aan het toernooi verklaart het reglement te hebben gelezen en er akkoord mee te gaan.

Platform

1. De partijen worden gespeeld op de website lichess.org. Hiervoor dient de speler over een account te beschikken en deel uit te maken van het team van de Baarnse Schaakvereniging op lichess.

Indeling en puntentelling

2. De partijen worden ingedeeld op basis van het Zwitserse systeem.
3. Een winstpartij levert 1 punt op, remise een half punt en verlies 0 punten.
4. Als een speler door een oneven aantal deelnemers in een ronde een bye heeft, dan krijgt deze spelers 1 punt voor deze ronde toegewezen.
5. Een speler die om welke reden dan ook in een ronde niet kan spelen, krijgt 0 punten toegewezen.
6. De indeling voor elke nieuwe ronde wordt op zaterdag gedaan door de intern wedstrijdleider en gepubliceerd op de website en in de voor het toernooi aangemaakte whatsappgroep.
7. Alle partijen dienen binnen een week na indeling gespeeld te zijn. Er kunnen geen rondes worden ingehaald, behalve in overleg met de wedstrijdleider.
8. Spelers spreken onderling met elkaar af wanneer de partij van de desbetreffende ronde zal plaatsvinden en geven dit door aan de toernooiorganisatie.
9. Communicatie over de indeling vindt plaats via de daartoe aangemaakte whatsappgroep.
10. Afmelden voor een ronde dient te geschieden voor een nieuwe ronde-indeling is gemaakt, dus uiterlijk vrijdagavond 23.59 uur.
11. Als een partij is ingedeeld maar een speler blijkt niet te kunnen spelen dan wordt deze partij reglementair verloren verklaard voor de speler die niet kan spelen, waarbij de winnaar 1 punt krijgt en de verliezer 0 punten.
12. De indeling, uitslagen en stand worden gepubliceerd op het forum van de Baarnse Schaakvereniging van lichess.org en/of via de website van Baarnse Schaakvereniging.

Speeltempo

13. Het standaard speeltempo is 90 minuten + 10 seconden per zet. Spelers kunnen hier in onderling overleg van afwijken, maar het speeltempo mag niet minder zijn dan 75 minuten + 10 seconden.

Fair play

14. Het is toegestaan om tijdens de partij gebruik te maken van een schaakbord om hierop de gespeelde zetten uit te voeren.

15. Het is niet toegestaan om:
- Zetten te analyseren op een schaakbord, echt of elektronisch.
- Gebruik te maken van een schaakprogramma of welk ander (elektronisch) hulpmiddel dan ook.
- Gebruik te maken van openingsboeken of andere schaakliteratuur.
- Anderen te consulteren tijdens de schaakpartij.

Arbitrage

16. Op het toernooi zijn de voorwaarden van de Baarnse Schaakvereniging en lichess van toepassing. Bij onduidelijkheid prevaleert dit reglement, daarna de voorwaarden van de Baarnse Schaakvereniging en tenslotte die van lichess.
17. Indien een speler zich volgens de organisatie niet aan de gestelde regels houdt, volgt uitsluiting van het toernooi. Reeds gespeelde partijen worden met terugwerkende kracht verloren verklaard.
18. Beslissingen worden genomen door de organisatie van het toernooi, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Baarnse Schaakvereniging.

Organisatie onlinetoernooi Baarnse Schaakvereniging:
- Walter Schram
- Henri Spijkerman
- Ed Duister (wedstrijdleider)

This topic has been archived and can no longer be replied to.

Reconnecting