lichess.org

Search "user:Helladmin"

1 posts found
Norge på langs - Støtt opp om Norge på langs!#1

Bygg gjerne inn kalenderen på klubbens sjakkside eller andre sider: <iframe src="calendar.google.com/calendar/embed?src=geg0rs83lhb75ntp7dljk0r4bg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo" sty…


Helladmin
Reconnecting