lichess.org

FEN
[Event "Hourly Crazyhouse Arena"] [Site "https://lichess.org/I3hkeSaj"] [Date "2019.09.15"] [White "dutchy2000"] [Black "okei"] [Result "1-0"] [UTCDate "2019.09.15"] [UTCTime "00:00:04"] [WhiteElo "2216"] [BlackElo "2110"] [WhiteRatingDiff "+5"] [BlackRatingDiff "-5"] [Variant "Crazyhouse"] [TimeControl "60+0"] [ECO "B02"] [Opening "Alekhine Defense"] [Termination "Time forfeit"] [Annotator "lichess.org"] 1. e4 Nf6 { B02 Alekhine Defense } 2. e5 d5 3. d4 Nc6 4. Nf3 Bg4 5. Bb5 Ne4 6. h3 Bh5 7. O-O e6 8. Nc3 Nxc3 9. bxc3 N@e4 10. N@f4 Bxf3 11. Qxf3 N@d2 12. Bxd2 Nxd2 13. Qe2 Nxf1 14. Rxf1 B@e4 15. f3 Bxc2 16. Qxc2 P@g3 17. Nh5 Qh4 18. Bxc6+ bxc6 19. Nxg3 Qxg3 20. P@h2 B@e3+ 21. B@f2 Bxf2+ 22. Rxf2 R@e1+ 23. B@f1 Qxf2+ 24. Qxf2 B@e3 25. B@g3 Rxf1+ 26. Kxf1 Bxf2 27. Bxf2 Kd7 28. N@f6+ gxf6 29. B@e2 N@d2+ 30. Kg1 R@c1+ 31. R@f1 B@e3 32. Bxe3 { White wins on time. } 1-0
Reconnecting